Centralno grijanje

Nudimo kompletnu ugradnju /montažu centralnog grijanja svih snaga. Osim novih sustava izvodimo adaptacije i izmjene na postojećim sistemima grijanja.

Ovlašteni smo serviseri kotlova za centralno grijanje firme ThermoFLUX .